اولین و تنها تولید کننده کارخانه آسفالت سیار در ایران - بچینگ پلانت سیار - کارخانه آسفالت سیار- دستگاه بلوک زنی

اولین و تنها تولید کننده کارخانه آسفالت سیار در ایران

کارخانه آسفالت موبایل

افتخاری دیگر برای ایران زمین ، کارخانه اواکو اولین و تنها تولید کننده کارخانه آسفالت سیار در ایران – ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی


کارخانه آسفالت و بتن آماده سیار » اولین و تنها تولید کننده کارخانه آسفالت سیار در ایران