بچینگ پلانت سیار – کارخانه آسفالت سیار

موبایل بچینگ – آسفالت موبایل

برچسب: کارخانه بتن آماده سیار

بچینگ پلانت سیار

بچینگ سیار یا موبایل – کارخانه بتن آماده سیار

تولید ۴۰ متر مکعب بتن تر در ساعت 
کارخانه بتن آماده سیار بوده که نیازی به فونداسون و جرثقیل و نصب و … نداشته بصورت کفی تریلی بوده برای بتن ریزی در پروژه های مختلف که مکان ثابتی نداشته بسیار مناسب بوده و هزینه های فونداسیون و جرثقیل و نصب و تراک میکسر و … را نخواهد داشت

می 1, 2018

کارخانه آسفالت و بتن آماده سیار » کارخانه بتن آماده سیار