دستگاه و خط تولید بلوک زن در ترکیه

دستگاه و خط تولید بلوک زن در ترکیه

نمونه کار طراحی و ساخت خط تولید و دستگاه بلوک زن بتنی اواکو در ترکیه

 

بلوک زن

بلوک بتنی

 

نمونه کار دیگر در ترکیه

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.
t